Petycja na rzecz darmowych podręczników i Otwartych Zasobów Edukacyjnych

Podręczniki szkolne z roku na rok kosztują więcej. Szybko jednak stają się nieaktualne i nieprzydatne. Wydawcy windują ceny i zmuszają rodziców do zakupu nowych zestawów książek, a dzieci do noszenia ciężkich tornistrów. Możemy to zmienić. Chcemy, aby Państwo wspierało tworzenie darmowych, elektronicznych i otwartych podręczników i zasobów edukacyjnych, z których każdy może skorzystać. Jeśli jesteś za, podpisz i wesprzyj petycję.

Podpisz petycję (4073)

[slideshow_deploy id=’19’]

Komplet podręczników do pierwszej klasy gimnazjum kosztuje w przybliżeniu 600 zł1, a ich cena stale rośnie. Większość podręczników szybko przestaje być aktualna. Książki połączone z zeszytami ćwiczeń po roku po prostu trafiają do kosza. Zmuszane do noszenia ciężkich tornistrów dzieci coraz częściej cierpią na wady postawy.

Aktualny system finansowania i dotowania podręczników jest przestarzały i niesprawiedliwy. Podatnicy płacą podwójnie za te same zasoby edukacyjne: raz poprzez podatki, z których dotowane są wyprawki dla najuboższych rodzin, drugi raz kupując podręczniki od komercyjnych wydawców2. Tylko w ostatnich trzech latach państwo przeznaczyło 450 mln zł na bezpośrednie dotacje dla rodziców na zakup podręczników3. Także inne publiczne fundusze utrwalają sytuację, w której wydawcy dyktują wysokie ceny i co roku zmuszają rodziców do zakupu nowych książek. Jest to niekorzystne dla społeczeństwa, budżetu państwa i środowiska naturalnego.

Postulujemy, by wszystkie zasoby edukacyjne finansowane ze środków publicznych były otwarte: dostępne za darmo w internecie dla nauczycieli, uczniów i rodziców, z możliwością ich uzupełniania i aktualizowania. Pozwoli to obniżyć koszty ponoszone przez rodziców, znacznie lepiej wykorzystywać środki publiczne na naukę, a nauczycielom zapewni dostęp do wartościowych zasobów, które będą mogli swobodnie dostosowywać do swoich potrzeb. Postulujemy wprowadzenie wymogu tworzenia otwartych zasobów wszędzie tam, gdzie wydatkowane są środki publiczne:na poziomie lokalnym, centralnym i w ramach programów współfinansowanych z funduszy unijnych.

Prawo do edukacji to fundamentalne prawo każdego dziecka i każdego człowieka. Darmowa edukacja, zapisana w Konstytucji RP pozostaje niestety fikcją. Polskie rodziny zmuszone są do wydawania co roku kilkuset złotych na same tylko podręczniki. Dzieci o specjalnych potrzebach, np. niedowidzące nie mają dostępu do większości zasobów. Wbrew konstytucji system edukacji poddał się dyktatowi rynku, co pogłębia bariery społeczne oraz utrudnia intelektualny i osobisty rozwój setkom tysięcy młodych ludzi. Jest to sprzeczne z interesem społecznym i dobrem polskiej oświaty.

Jak wynika z aktualnych prognoz, 65% dzisiejszych uczniów szkół podstawowych będzie w przyszłości pracować w zawodach, których jeszcze nie znamy4. Wykorzystywanie nowoczesnych metod edukacyjnych i narzędzi cyfrowych to konieczny warunek, by przygotować młodych ludzi do wyzwań współczesności.

Jednym z rozwiązań są Otwarte Zasoby Edukacyjne (OZE), czyli wysokiej jakości materiały edukacyjne w postaci cyfrowej dostępne za darmo – do wykorzystania na komputerach i tabletach, do wydruku i w formie tanich publikacji papierowych. Materiały te muszą być dostępne w taki sposób, żeby użytkownicy mogli je legalne kopiować, dalej dystrybuować, ale też zmieniać: aktualizować, uzupełniać, czy dostosować do indywidualnych potrzeb uczniów, całej klasy czy szkoły oraz zmian w programach nauczania.

Chcemy, by polski rząd wypracował kompleksową strategię budowania Otwartych Zasobów Edukacyjnych. Dzięki temu dostęp do edukacji stanie się tańszy, bardziej nowoczesny i równy dla wszystkich. Rząd wykonał już pierwszy krok wprowadzając zasadę otwartych zasobów w programie “Cyfrowa szkoła”, ale nie wspiera jeszcze tworzenia OZE w sposób systemowy.

Spełnienie tych postulatów będzie realizacją deklaracji Premiera Donalda Tuska, który w 2011 r. powiedział To, co powstaje za pieniądze publiczne, jest własnością publiczną5. Zasada ta powinna odnosić się zarówno do systemu edukacji i nauki, jak i działań administracji publicznej oraz finansowania przez państwo instytucji kultury. Realizacja takiego programu pozytywnie wpłynie nie tylko na budżety polskich rodzin, ale także na jakość edukacji i efektywność wydatkowania pieniędzy podatników. Będzie to spełnienie zapisanego w konstytucji prawa do darmowej edukacji.

Petycję poparli

Bożena Bednarek-Michalska, przewodnicząca Rady Koalicji Otwartej Edukacji, wicedyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu
Adam Bodnar, wiceprezes zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
Beata Chmiel, Obywatele Kultury
prof. Przemysław Czapliński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza                               prof. Magdalena Fikus, Polska Akademia Nauk
dr Tomasz Ganicz, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk, prezes zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska
prof. Maciej Geller, dyrektor Festiwalu Nauki, Uniwersytet Warszawski
Lidia Kołucka-Żuk, dyrektorka zarządzająca Central Eastern European Trust
Jarosław Lipszyc, prezes Fundacji Nowoczesna Polska
Igor Ostrowski, partner w kancelarii Salans, b.podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji
dr Alek Tarkowski, dyrektor Centrum Cyfrowego Projekt: Polska
prof. Elżbieta Tarkowska, dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii Akademii Pedagogiki Specjalnej                                                                                                                         Róża Thun, europosłanka
Michał ‚rysiek’ Woźniak, Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania
Hirek Wrona, dziennikarz, organizator akcji Bądź Świadomy
Hanna Wróblewska, dyrektorka Zachęty Narodowej Galerii Sztuki

Podpisz petycję

1 Podręczniki do I gimnazjum – 616 złotych! Rodzice, gdy słyszą cenę, wychodzą, Gazeta Wyborcza, 1 września 2011, http://edukacja.gazeta.pl/edukacja/10,101865,10215970,Podreczniki_do_I_gimnazjum___616_zlotych___Rodzice_.html
2 Publiczne dotacje dla wydawcow. Informacja Fundacji Nowoczesna Polska, 12 sierpnia 2012, http://nowoczesnapolska.org.pl/2012/08/30/publiczne-dotacje-dla-wydawcow/
3 13 milionów więcej na „Wyprawkę szkolną”, Ministerstwo Edukacji Narodowej, 27 czerwca 2012, http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3053%3A13-milionow-wicej-na-wyprawk-szkolnq&catid=255%3Afinanse-na-edukacje
4 Jak będzie zmieniać się edukacja. Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia, raport Instytutu Obywatelskiego, http://www.instytutobywatelski.pl/wp-content/uploads/2011/11/edukacja_kolodziejczyk-polak_internet.pdf
5 Premier: Coś, co powstaje za pieniądze publiczne, jest własnością publiczną, blogu VaGla.pl, http://prawo.vagla.pl/node/9433


Poprzyj nowoczesną edukację w Polsce


Prosimy o poparcie naszej petycji. Aby to zrobić, należy wypełnić poniższy formularz. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką jest obowiązkowe. Nie udostępniamy zgromadzonych danych, zbieramy je wyłącznie w celu złożenia petycji.

Wszystkie dodane wpisy są rejestrowane, jednak w celu uniknięcia spamu wprowadziliśmy moderację. Z tego powodu Państwa głosy mogą być publikowane z kilkudniowym opóźnieniem.

Jestem uczniem studentem nauczycielem rodzicem / opiekunem

 1. Wojciech Markowski rodzic / opiekun
 2. Marcelina Dereń student
 3. Dorota Ostrowska Zespół Szkół Agrobiznesu w Bolkowie nauczyciel
 4. Marek Janas rodzic / opiekun
 5. Barbara Krasiczyńska nauczyciel
 6. Edward Wieczorek emeryt rodzic / opiekun
 7. Marcin Majewski rodzic / opiekun
 8. Sylwia Majewska rodzic / opiekun
 9. Paulina Olejarz uczeń
 10. wrona magdalena zsa bolków nauczyciel
 11. Daniel Ekmann uczeń
 12. Michał Luszawski student
 13. Marzena Luszawska-Patyna rodzic / opiekun
 14. Jan Patyna rodzic / opiekun
 15. Monika Koronkiewicz-Roszko nauczyciel
 16. Kowalska katarzyna rodzic / opiekun
 17. ula szatanek rodzic / opiekun
 18. Laura student
 19. Kornela Tyszkowska-Surwiłło szkoła nauczyciel
 20. Grzegorz Łukawski rodzic / opiekun
 21. Janina Pawlińska nauczyciel rodzic / opiekun
 22. Daniel Baldys Uniwersytet Jagielloński w Krakowie student
 23. Iwona Kamieńska rodzic / opiekun
 24. Jarosław Lewandowski prywatny rodzic / opiekun
 25. Emilia Gajek rodzic / opiekun
 26. Alan Hynek rodzic / opiekun
 27. Cezary Matusiak student
 28. Joanna Giza Fundacja Frey Institute nauczyciel rodzic / opiekun
 29. Adam Karpiński Uniwersytet Warszawski, Koło Naukowe Własności Intelektualnej student
 30. Anna Betlej nauczyciel
 31. dr Jarosław A. Kalinowski
 32. Zbigniew Gawrylczyk uczeń nauczyciel rodzic / opiekun
 33. MArtyna Pytel uczeń
 34. Olga Jankowska Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia student
 35. Krzysztof Dendra rodzic / opiekun
 36. Agnieszka Bolesta rodzic / opiekun
 37. Edyta Dendra rodzic / opiekun
 38. Ksenia Niesłony rodzic rodzic / opiekun
 39. Maciej Soczka rodzic / opiekun
 40. Klaudia Stachowiak student
 41. Monika Kot uczeń
 42. Magda Terpiłowska
 43. Joanna Surgiewicz-Śliwińska rodzic / opiekun
 44. Aleksandra Malinowska student
 45. Anna Parys rodzic / opiekun
 46. Jan Szejko MIMUW student
 47. Beata Maraszek SP 212 Warszawa rodzic / opiekun
 48. Edyta Jamiołkowska student
 49. Anna Mrozińska rodzic / opiekun
 50. Izabela Popławska nauczyciel rodzic / opiekun
 51. Barbara Borucka rodzic / opiekun
 52. Anna Kotecka rodzic / opiekun
 53. Katarzyna Kopot rodzic / opiekun
 54. Aleksandra Wiśniewska nauczyciel rodzic / opiekun
 55. Anna Michalewicz rodzic / opiekun
 56. Paulina Korpus rodzic / opiekun
 57. Ewa Dienwebel rodzic / opiekun
 58. katarzyna makulec rodzic / opiekun
 59. Justyna Barańska rodzic / opiekun
 60. Iwona Sus – Strehlau rodzic / opiekun
 61. Agnieszka Marek rodzic / opiekun
 62. Andrzej Woźniak rodzic / opiekun
 63. Justyna Herbst rodzic / opiekun
 64. Piotr Karol Górski rodzic / opiekun
 65. Małgorzata Kazanecka rodzic / opiekun
 66. Monika Dzierzyk rodzic / opiekun
 67. Iwona Włodarczyk rodzic / opiekun
 68. Angelica Okrasa nauczyciel
 69. Monika szkoła ponadgimnazjalna nauczyciel
 70. Aneta Wróbel student
 71. William Panasiuk rodzic / opiekun
 72. Anna Terlecka Uniwersytet Jagiellonski student
 73. Marek Jeziorski
Podpisz petycję (4073)